Danh mục

Tin mới

Ảnh-03-07-2017-10-img0 Ảnh-03-07-2017-10-img1 Ảnh-03-07-2017-10-img0 Ảnh-03-07-2017-10-img0

Các quy chế đào tạo
Thứ hai, 04/05/2020 - 11:5

Quy định về chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ở Học viện Tài chính năm 2020
Theo Quyết định số 239/QĐ-HVTC ngày 27/3/2020 của Giám đốc Học viện Tài chính
Số lần đọc: 13
Trang 1/1
BAN KHẢO THÍ VÀ QLCL – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Số điện thoại: 0437520296
E-mail: khaothi_qlcl@hvtc.edu.vn | Website: www.aof.edu.vn/khaothi
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà