Danh mục

Ảnh-05-06-2023-08-img0 Ảnh-05-06-2023-08-img6 Ảnh-05-06-2023-08-img5 Ảnh-05-06-2023-08-img4 Ảnh-05-06-2023-08-img3 Ảnh-05-06-2023-08-img2 Ảnh-05-06-2023-08-img1 Ảnh-05-06-2023-08-img0 Ảnh-03-07-2017-10-img0 Ảnh-03-07-2017-10-img1

Xét điều kiện thực tập, tốt nghiệp
Thứ năm, 12/03/2020 - 9:41

TB v/v Thời gian hoàn thành chương trình đào tạo tại Học viện của sinh viên hệ LTĐH và ĐHVB2
Số 221/TB-HVTC

Căn cứ Quyết định số 760B/QĐ-HVTC ngày 21/08/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành các quy định đào tạo hệ Đại học văn bằng hai theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 774B/QĐ-HVTC ngày 23/08/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành các quy định đào tạo hệ Liên thông đại học theo hệ thống tín chỉ;

Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng thông báo thời gian tối đa để sinh viên các lớp: BC13/21.03, LC19/15.02-03, LC19/21.09-15, LC19/32.02 hoàn thành chương trình đào tại Học viện Tài chính là tháng 3/2020 (có danh sách sinh viên kèm theo);

Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng đề nghị Ban Công tác chính trị và sinh viên phối hợp với Cố vấn học tập của: Ban Quản lý đào tạo, Khoa Cơ bản, Khoa Lý luận chính trị thông báo cho sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp được biết.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, liên hệ với Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng trước ngày 25/3/2020 để giải quyết kịp thời.

Hết thời hạn trên, Học viện Tài chính sẽ ra Quyết định xoá tên sinh viên không đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp khỏi danh sách đào tạo.

Tải danh sách

Số lần đọc: 25
Các bài đã đăng
BAN KHẢO THÍ VÀ QLCL – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Số điện thoại: 0437520296
E-mail: khaothi_qlcl@hvtc.edu.vn hoặc baodamchatluong@hvtc.edu.vn | Website: www.aof.edu.vn/khaothi
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà