Danh mục

Ảnh-03-07-2017-10-img0 Ảnh-03-07-2017-10-img1 Ảnh-03-07-2017-10-img0 Ảnh-03-07-2017-10-img0

Báo cáo PL KQHT từng học kỳ
Thứ năm, 23/09/2021 - 14:26

TB: v/v rà soát phân loại kết quả học tập Học kỳ 2 năm học 2020-2021
Số: 131/TB-KT&QLCL ngày 22 tháng 9 năm 2021

     Căn cứ các Quyết định số 760B/QĐ-HVTC ngày 21/08/2013; 774B/QĐ-HVTC ngày 23/08/2013 và 1591/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đào tạo hệ Liên thông đại học, hệ Đại học văn bằng hai, hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ;

     Để chuẩn bị cho công tác phân loại kết quả học tập (PLKQHT) Học kỳ 2 năm học 2020-2021 được tiến hành theo đúng kế hoạch. Ban Khảo thí & QLCL gửi đối chiếu bảng PLKQHT Học kỳ 2 năm học 2020-2021 của các Khóa, Lớp hệ ĐHCQ, Liên thông chính quy và Văn bằng 2 chính quy trên website của Học viện Tài chính (Click tại đây)

     Ban Khảo thí & QLCL đề nghị:

     * Các Khoa quản lý sinh viên, cố vấn học tập nhắc nhở sinh viên các lớp thực hiện đúng nội dung kế hoạch của thông báo này.

     * Sinh viên kiểm tra, đối chiếu kỹ:

     - Điểm từng học phần/môn học;

     - Điểm Trung bình chung Học kỳ (TBCHK);

     - Điểm Trung bình chung tích lũy (TBCTL);

     và các tiêu thức khác có trong Bảng phân loại KQHT

     * Đối với khóa CQ58, sinh viên cần kiểm tra, đối chiếu kỹ điểm từng học phần (như: đủ điểm, đúng kỳ…); Những sinh viên chưa hiện điểm TBCHK trên bảng PLKQHT thì được cập nhật sau, không ảnh hưởng đến phân loại KQHT. 

     * Nếu có sai sót, sinh viên phản hồi theo một trong các hình thức sau:

     - Phản hồi qua địa chỉ thư điện tử (email) hoặc trực tiếp qua số điện thoại của chuyên viên quản lý khóa liên quan:

     * Hệ ĐHCQ Khóa 56: thanhgiang@hvtc.edu.vn

     (Đ/c Giang - SĐT: 0986.119.361)

     * Hệ ĐHCQ Khóa 57: hongtam.hvtc@gmail.com

     (Đ/c Tâm - SĐT: 0983.040.582)

     * Hệ ĐHCQ Khóa 58: nguyenthihue@hvtc.edu.vn

     (Đ/c Huệ - SĐT: 0906.009.596)

     * Hệ LTĐH VB2: thunt@hvtc.edu.vn

     (Đ/c Thu - SĐT 0988.262.942)

     - Thời hạn phản hồi trước 17h00’ ngày 26/09/2021. Sau thời gian trên nếu sinh viên không có ý kiến phản hồi, thì coi như sinh viên đồng ý với kết quả học tập hiện tại. Ban Khảo thí & QLCL sẽ tiến hành tổng hợp, lập báo cáo Phân loại kết quả học tập HK 2 năm học 2020-2021.

     Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, liên hệ với Ban Khảo thí và QLCL để giải quyết kịp thời.

Số lần đọc: 223
Trang 1/1
BAN KHẢO THÍ VÀ QLCL – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Tầng 1 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Số điện thoại: 0437520296
E-mail: khaothi_qlcl@hvtc.edu.vn | Website: www.aof.edu.vn/khaothi
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà