Danh mục

Tin mới

Ảnh-03-07-2017-10-img0 Ảnh-03-07-2017-10-img1 Ảnh-03-07-2017-10-img0 Ảnh-03-07-2017-10-img0

Xét dk TT, T.Nghiệp, chứng chỉ
Thứ hai, 30/03/2020 - 8:24

TB: Danh sách SV hệ LTĐH Khóa 21 (LC21.21.03-05) đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện thực tập cuối khóa
Số: 330/TB-HVTC ngày 27/3/2020

           Thừa lệnh Giám đốc Học viện Tài chính, Trưởng ban Khảo thí và Quản lý chất lượng thông báo 65 sinh viên đủ điều kiện thực tập và 07 sinh viên chưa đủ điều kiện thực tập hệ Liên thông đại học khóa 21.

Tải danh sách SV đủ điều kiện thực tập cuối khóa

 

Tải danh sách SV chưa đủ điều kiện thực tập cuối khóa

Số lần đọc: 314
Trang 1/4
BAN KHẢO THÍ VÀ QLCL – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Số điện thoại: 0437520296
E-mail: khaothi_qlcl@hvtc.edu.vn | Website: www.aof.edu.vn/khaothi
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà