Danh mục

Tin mới

Ảnh-03-07-2017-10-img0 Ảnh-03-07-2017-10-img1 Ảnh-03-07-2017-10-img0 Ảnh-03-07-2017-10-img0

Lịch hội trường thi lại
Thứ sáu, 26/07/2019 - 16:2

TB v/v điều chỉnh hội trường thi lại Học kỳ II năm học 2018-2019
Số: 106/TB-KT&QLCL

Căn cứ Thông báo số 89/TB-QLĐT ngày 10/06/2019 của Ban Quản lý đào tạo v/v Lịch thi lại các học phần/môn học hệ đại học chính quy, liên thông đại học, đại học văn bằng 2 Học kỳ II năm học 2018-2019.

Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký thi trái tuyến, Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng thông báo điều chỉnh hội trường thi lại như sau:

TT

Học phần

Ngày thi

Giờ thi

Khóa/Lớp

  Hội trường   đã thông báo

Hội trường điều chỉnh

1

Kinh tế vi mô

28/07/2019

7h30

Sinh viên thi trái tuyến

403-ĐT

B1-ĐT

2

Lý thuyết XS và TK Toán

28/07/2019

13h30

Sinh viên thi trái tuyến

508-ĐT

203-ĐT

3

Tài chính doanh nghiệp 1

28/07/2019

13h30

Sinh viên thi trái tuyến

B1-ĐT

B3-ĐT

4

Tài chính tiền tệ

29/07/2019

15h45

Sinh viên thi trái tuyến

305-TH

402-TH

Số lần đọc: 1
BAN KHẢO THÍ VÀ QLCL – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Số điện thoại: 0437520296
E-mail: khaothi_qlcl@hvtc.edu.vn | Website: www.aof.edu.vn/khaothi
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà