Danh mục

Tin mới

Ảnh-03-07-2017-10-img0 Ảnh-03-07-2017-10-img1 Ảnh-03-07-2017-10-img0 Ảnh-03-07-2017-10-img0

Lịch hội trường thi lại
Thứ tư, 29/07/2020 - 17:14

TB v/v điều chuyển, bổ sung hội trường thi lại ngày 01/8/2020 (HP: Tài chính tiền tệ, Nguyên lý thống kê)
Số 140/TB-KT&QLCL ngày 29/7/2020

Kính gửi:   - Các Ban, Khoa, Bộ môn và đơn vị liên quan

                - Các lớp sinh viên liên quan

Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký thi trái tuyến học kỳ II năm học 2019-2020. Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng thông báo điều chuyển, bổ sung hội trường thi lại đã bố trí ngày 01/8/2020 như sau:

Thời

gian

Tên học phần

Khóa/Lớp

HT

bố trí

HT điều chuyển

Ghi chú

9h45

Ngày 01/8

Tài chính

Tiền tệ

Học lại +

Trái tuyến

407

501

Dành cho sinh viên thi trái tuyến khóa

CQ55.01, 02, 03, 05, 08

Sinh viên thi trái tuyến của các khóa, trừ CQ55 vẫn thi tại Hội trường 407

502

Dành cho sinh viên thi trái tuyến khóa

CQ55.09, 11, 11CL, 15

503

Dành cho sinh viên thi trái tuyến khóa

CQ55.16, 18, 19, 21, 21CL, 22, 23, 61

13h30

Ngày 01/8

Nguyên lý thống kê

Học lại +

Trái tuyến

407

507

 

Số lần đọc: 1
BAN KHẢO THÍ VÀ QLCL – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Đình Sơn Thành - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Tầng 3 Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Số điện thoại: 0437520296
E-mail: khaothi_qlcl@hvtc.edu.vn | Website: www.aof.edu.vn/khaothi
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà