DANH MỤC CHÍNH

Truy cập
Truy cập Truy cập: 104190
Truy cập Online: 6

Xét điều kiện thực tập, tốt nghiệp
Thứ hai, 27/11/2023 - 11:3

TB Về việc nộp Đơn xin xét tốt nghiệp đối với sinh viên khóa cũ đợt tháng 12/2023
Số: 216/TB-KT&QLCL ngày 23 tháng 11 năm 2023

Căn cứ Quyết định số 1591/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-HVTC ngày 16/3/2011 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành quy định đào tạo đại học hệ chính quy học cùng lúc hai chương trình theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 760B/QĐ-HVTC ngày 21/08/2013 và 774B/QĐ-HVTC ngày 23/08/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành các quy định đào tạo hệ Liên thông và Đại học văn bằng hai theo hệ thống tín chỉ;

Thực hiện kế hoạch xét tốt nghiệp cho sinh viên, đợt xét tháng 12/2023,

Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng thông báo:

1. Đối tượng nộp đơn xét TN:

Sinh viên các khóa cũ hệ (ĐHCQ Khóa 57 trở về trước, hệ LTĐH Khóa 23 và Đại học văn bằng hai Khóa 20 trở về trước đủ điều kiện tốt nghiệp) còn thời gian đào tạo tại Học viện, có nhu cầu xét tốt nghiệp.

2. Thời gian và địa điểm nộp đơn xét TN: Tải mẫu đơn

+ Thời gian: Từ ngày 04/12/202đến ngày 15/12/2023 (trừ thứ 7, chủ nhật)

+ Địa điểm: Ban Khảo thí & QLCL, chi tiết theo bảng sau:

TT

Khóa học

Phòng

CV quản lý

1

CQ54

102

Nguyễn Thị Kim Loan

2

CQ55

109

Nguyễn Hoàng Thanh

3

CQ56

103

Đỗ Thị Thanh Thủy

4

CQ57

102

Lê Thúy Quỳnh

5

LTĐH, ĐH B2

103

Đào Thị Liên

3. Các khoa quản lý sinh viên, cố vấn học tập nhắc nhở sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 12/2023 thực hiện theo đúng thời gian đã được thông báo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ Ban Khảo thí & QLCL để được giải quyết.

Số lần đọc: 163
BAN KHẢO THÍ VÀ QLCL – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Số điện thoại: 0437520296
E-mail: khaothi_qlcl@hvtc.edu.vn hoặc baodamchatluong@hvtc.edu.vn | Website: www.aof.edu.vn/khaothi
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà