DANH MỤC CHÍNH

Truy cập
Truy cập Truy cập: 104130
Truy cập Online: 3

Văn bản của Học viện
Thứ ba, 02/08/2022 - 11:1

Công khai xin ý kiến Dự thảo "Báo cáo TĐG Cơ sở Giáo dục (Chu kỳ 2)"

Thực hiện Kế hoạch Tự đánh giá chất lượng Cơ sở Giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Tài chính đã hoàn thành “Báo cáo Tự đánh giá Cơ sở Giáo dục” và tiến hành công bố công khai Dự thảo đến các bên liên quan trong và ngoài Học viện.

Việc công khai dự thảo Báo cáo này giúp các bên liên quan có cơ hội tiếp cận Báo cáo Tự đánh giá một cách chính thức và giúp Hội đồng Tự đánh giá và Ban Thư ký ghi nhận các góp ý, nhận xét từ phía các bên liên quan để hoàn thiện Báo cáo Tự đánh giá, sẵn sàng cho tổ chức Đánh giá ngoài đánh giá chất lượng Cơ sở Giáo dục tại HVTC.

* Tài liệu kèm theo bao gồm: Bản dự thảo “Báo cáo Tự đánh giá CSGD” và “Danh mục minh chứng”

* Thời gian đóng góp ý kiến của các bên liên quan bắt đầu từ ngày 10/08/2022 đến hết ngày 10/09/2022.

* Các góp ý xin gửi về: Ban Khảo thí & QLCL, HVTC (số 58, Lê Văn Hiến, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, HN)

- Phòng 103, Nhà Hiệu Bộ.

- E-mail: Khaothi_QLCL@hvtc.edu.vn

Hội đồng Tự đánh giá CSGD và HVTC trân trọng tất cả sự đóng góp của Quý cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân.

Trân trọng cám ơn./

 

Tải danh mục minh chứng

 

Tải dự thảo Báo cáo TĐG Cơ sở Giáo dục - Chu kỳ 2

Số lần đọc: 368
BAN KHẢO THÍ VÀ QLCL – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Số điện thoại: 0437520296
E-mail: khaothi_qlcl@hvtc.edu.vn hoặc baodamchatluong@hvtc.edu.vn | Website: www.aof.edu.vn/khaothi
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà