Danh mục

Ảnh-05-06-2023-08-img0 Ảnh-05-06-2023-08-img6 Ảnh-05-06-2023-08-img5 Ảnh-05-06-2023-08-img4 Ảnh-05-06-2023-08-img3 Ảnh-05-06-2023-08-img2 Ảnh-05-06-2023-08-img1 Ảnh-05-06-2023-08-img0 Ảnh-03-07-2017-10-img0 Ảnh-03-07-2017-10-img1

Xét điều kiện thực tập, tốt nghiệp
Thứ sáu, 17/02/2023 - 8:5

Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 03/2023
Số: 13/TB-KT&QLCL ngày 14 tháng 02 năm 2023

Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-HVTC ngày 12/4/2012 và Quyết định số 1591/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016 về việc Ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-HVTC ngày 07/08/2015 về việc Ban hành Quy định về đào tạo chất lượng cao hệ Đại học chính quy;

Căn cứ Quyết định số 172/QĐ-HVTC ngày 16/3/2011 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành quy định đào tạo đại học hệ chính quy học cùng lúc hai chương trình theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 760B/QĐ-HVTC ngày 21/08/2013 và số 774B/QĐ-HVTC ngày 23/08/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành quy định đào tạo hệ Đại học văn bằng hai và hệ Liên thông đại học theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ vào Thông báo số 870/TB-HVTC ngày 13/9/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính về Kế hoạch khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 57 chương trình Chất lượng cao;

Căn cứ vào Thông báo số 116/TB-HVTC ngày 14/2/2023 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc điều chỉnh thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 57 chương trình Chất lượng cao và kế hoạch xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa cũ,

Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng thông báo:

1. Đối tượng nộp đơn xét tốt nghiệp:

 - Sinh viên CQ57 chương trình Chất lượng cao đã đủ điều kiện xét tốt nghiệp trước thời hạn đào tạo, có nhu cầu xét tốt nghiệp.

- Sinh viên các khóa cũ (hệ Đại học chính quy Khóa 56 trở về trước; hệ Liên thông đại học Khóa 23 trở về trước và hệ Đại học văn bằng hai Khóa 20 trở về trước) còn thời gian đào tạo tại Học viện.

2. Thời gian và địa điểm nộp đơn xin xét tốt nghiệp

2.1. Sinh viên CQ57 chương trình Chất lượng cao (nộp đơn theo Mẫu 01 đính kèm):

- Thời gian: Từ ngày 16/3/2023 đến ngày 20/3/2023.

- Địa điểm: Tại các văn phòng khoa quản lý sinh viên.

2.2. Sinh viên các khóa cũ (nộp Đơn theo Mẫu 02 đính kèm):

- Thời gian: Từ ngày 10/3/202đến ngày 15/3/2023.

- Địa điểm: Tại Ban Khảo thí & QLCL, chi tiết theo bảng sau:

TT

Khóa học

Phòng

CV quản lý

1

CQ53

102

Lê Thúy Quỳnh

2

CQ54

102

Nguyễn Thị Kim Loan

3

 CQ55

109

Nguyễn Hoàng Thanh

4

CQ56

103

Đỗ Thị Thanh Thủy

5

LTĐH, ĐH B2

103

Đào Thị Liên

3. Các khoa quản lý sinh viên:

- Trưởng các Khoa, Văn phòng khoa quản lý sinh viên và cố vấn học tập thông báo, nhắc nhở sinh viên khóa 57 chương trình Chất lượng cao và sinh viên các khóa cũ đủ điều kiện và có nhu cầu xét tốt nghiệp đợt xét tháng 03/2023 thực hiện đúng thời gian đã được thông báo.

- Văn phòng khoa tập hợp đơn xin xét tốt nghiệp sinh viên khóa 57 chương trình Chất lượng cao, lập danh sách và chuyển về Ban Khảo thí & QLCL trước 11h00 ngày 21/3/2023.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, sinh viên chủ động liên hệ chuyên viên quản lý các khóa để được hướng dẫn.

Số lần đọc: 13
BAN KHẢO THÍ VÀ QLCL – HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính
Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến - Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Số điện thoại: 0437520296
E-mail: khaothi_qlcl@hvtc.edu.vn hoặc baodamchatluong@hvtc.edu.vn | Website: www.aof.edu.vn/khaothi
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà